Kusmi Tea 朱古力焦糖咖啡

Kusmi Tea--- St Petersburg ☕? 冬天來到,又係好想飲熱朱古力熱焦糖咖啡嘅時候,不過又係好怕肥? 呢個時候就係好岩飲翻杯St…