Quai Sud — Dreamcatcher

捕萝網都有呀!

係咪好想知道係咩味呢🤔

佢嘅成份有:紅博士茶、雲尼拿、薑餅人同蜜糖

聽落感覺好夢幻的丫☺️

我個人感覺得係好有蜜糖味架☺️

凍飲熱飲都得架!

歡迎查詢🔍