Kusmi Tea Blue detox🍍

Kusmi tea
Kusmi tea

都好耐無介紹新茶嗽🙈
今次就介紹下呢隻新翻嘅茶先🤗見到佢個藍色罐就知道係好少見嘅kusmi tea嘅顏色啦,佢個名又真係叫Blue Detox~ 🍍同之前介紹過嘅detox一樣啦…

成份有:綠茶、玫瑰果種子、瑪薰茶、博士茶、薄荷、菠蘿、番石榴種子⋯⋯ 🍍聞落呢就有番石榴味同菠蘿味,但都係覺得菠蘿味比較重,好fresh!岩哂而加熱熱地嘅時候飲~ 🍍而飲落去就好香清香的菠蘿味,岩哂中意fresh同果香味嘅你🍍 🍍佢同之前介紹過嘅BB detox 同detox嘅功能一樣都係排毒、去水腫🤗 😃歡迎到門市或FaceBook 查詢