12308525_1172025059493671_9220718072493825080_n

紫羅蘭花茶

QUAI SUD — The Violette??

這個冬天又不太冷感?係米有好多深色嘅衫想著又著吾到住呢?我都係呀?

不過吾緊要,簡翻罐紫紫地嘅紫羅蘭都好丫,起碼感覺都似翻個冬天先丫?

?呢隻係紫羅蘭味嘅花茶

?係紅茶茶底

?飲嘅時候會有淡淡嘅花香味同果香味

?諗吾到飲咩好嘅你,可以試下丫?