12345474_1178849415477902_710925525574884824_nQUAI SUD—Boutons De Rose?

?今次介紹嘅係原粒玫瑰花花茶

?佢係來法國

?係無咖啡因架,飲左訓得落

?熱飲好香玫瑰花味,凍飲都得架?

?玫瑰花都有助美容架?